Zjeheni këtë lule që e gjen në çdo shtëpi shqiptari dhe bëjeni çaj, do t’ua pastrojë m ushkëritë brenda ditës

Zjeheni këtë lule që e gjen në çdo shtëpi shqiptari dhe bëjeni çaj, do t’ua pastrojë m ushkëritë brenda ditës.

Mëllaga është bimë e cila në mj ekësinë popullore përdoret nga lashtësia. Kryesisht rritet deri në 80 cm në lartësi dhe ka fletët në formë të rrumbullakët.

Të z emrës apo të ve shkave. Kollë, br onkit, dh imbje të fytit, por edhe të stomakut i shëron mëllaga.
Nëse keni lëkurë tepër të thatë për shkak të të ftohtit, sërish mëllaga mund t’i lehtësojë shenjat, sepse prej saj përftohet një pije me 1 mijë virtyte.

Ata që preferojnë që të pinë çajra bimorë, me siguri do ta kenë hasur shpesh mëllagën si një nga përbërësit më të suksesshëm kundër shenjave të bronkitit dhe të të ftohurit, në pijen e nxehtë.