Zbulimi fundit : Personat që vua.jnë nga ky problem e kalojnë Kor.onavir.usiin më rë.ndë së të tjerët

Një zbulim më i fundit ka gjetur arsyen e mundshme pse disa njerëz kanë inf eksion më të rëndë nga kor onavi rus sesa të tjerët. Të kesh nivele të larta të kolesterolit e bën më të lehtë që të ngjitet.

Kor onavir usi po i prek njerëzit në forma të ndryshme, me disa që po përjetojnë infe ksione të rënda dhe me të tjerët që nuk po kanë fare shenja.

Tani, një studim i ri thotë se sasia e kolesterolit në një person mund të jetë faktori kyç pse disa e përjetojnë më rëndë vir usin.Gjetjet e këtij studimi tregojnë se ata me kushte të tjera metabolike si dia bet dhe sëm. undje kardiova skulare.

Të cilët zakonisht kanë nivele më të larta të kolesterolit, kanë më shumë gjasa që të përjetojnë më rëndë kor onaviru sit.Hulumtuesit gjetën se mund të ngjitet në molekulat e koles.terolit, pasi ato lidhen me receptorin e tyre të rregullt të qelizave,ditorja.