Zbu lojeni pse qepa e kuqe ndalon dh imbjen e dhëmbit, menjëher arsyeja…

Zbu lojeni pse qepa e kuqe ndalon dh imbjen e dhëmbit, menjëher…

Nëse keni dh imbje të dhëmbëve, vendosni një fetë të qepëve në dhëmbë.Dh imbja do të zhd uket menjëherë.

Gjithçka që duhet të bëni është që ta leni fetën e qepës për disa minuta në dhëmb.Ars yeja për këtë është shumë e thjeshtë. Qepët kanë përmbajtje an ti-s eptike dhe an ti-infl amatore, transmeton sn. Pasi k afshoni një qepë, ajo lëshon lëngun e saj në gojën tuaj, ku përmes këtij lëngu ju mund të l’ftoni me suk ses çdo infla macion dhe baktere të dëmshme.Në të njëjtën kohë zvogëlon edhe dh imbjen,ditorja.