Vjen lajmi Fantastik që të gjithë e prisnin, vak sina e Oksford për ko vi d, shfaq 99% efektivitet

Oksford premton një vaksinë tepër efektive. Tashmë që vak sina është në provat e fundit 99% e pjesëmarrësve të të gjitha moshave kanë prodhuar anti-tr upa.

Kjo ka ndodhur 2 javë pas dozëss së dytë dhe rezultatet duken premtuese. Për më tepër vak./ sina që do e prodhojë kompania AstraZeneca ka shfaqur një imunitet të fortë edhe tek grupet më të rriskuara nga ko vi d siç janë moshat mbi 60 apo 70 vjeç.

Duket se Oksfordi do të futet së shpejti në garë me Pfizer dhe BioNTech, Moderna apo Sputnik V për një vak sinë efe ktive.

Kjo ka ndodhur 2 javë pas doz ës së dytë dhe rezultatet duken premtuese. Për më tepër vak./ sina që do e prodhojë,ditorja.