Vendosni 2 gjysma qepë në këtë pjesë të qafes dhe mbajeni për 1 nate, Kur të zgjoheni në mëngjes as që keni…


A keni dëgjuar se qepa në popull është konsideruar si një “il’aç kundër shtatë sëm. undjeve”? Dhe kështu është. Duket e pabe sueshme, por me ndihmën e qepëve, mund të vendosni punë normale në gj ëndrën e t iroides! Kjo është një metodë e thjeshtë por shumë efektive.

Prej kohëve të lashta dihet se qepë pastron lëkurën, vr. et bak teret, ndihmon në pastrimin e gja. kut dhe si p asojë e aci dit f sforik.Sugjerimi ynë është që të provojmë këtë metodë, si një ndihmesë në trajtimin e ti roides Për këtë ju do të duhet një qepë.

Para se të shkoni në shtrat, duhet pr erë një kokë të madhe të qepës në gjysmë dhe p risni që lëngu i dy gjysmave të lirohet Me lëvizje rrethore, q etësoni qafën me të dy gjysmat e qepës në zonën e tiro ides,ditorja.