Vendimi Fantastik/ Nënshtetësia në Gjermani, Ja se si mund të merret tani me ligjin e ri

Nënshtetësia sipas vendlindjes, Që prej 1 janarit 2000, fëmija i lindur në Gjermani nga prindër jogjermanë fiton automatikisht nënshtetësinë gjermane që nga lindja. Kushtet, Të paktën një nga prindërit duhet të ketë jetuar ligjërisht në Gjermani për të paktën tetë vjet përpara lindjes së fëmijës dhe në kohën e lindjes, prindi të zotërojë lejen e qëndrimit.

Ata duhet të kenë qenë të martuar ose në një partneritet të regjistruar për të paktën dy vjet në kohën e aplikimit. Këtu gjejnë zbatim edhe kushtet e përgjithshme për natyralizim, Kriteret duhet të zotëroni leje të përhershme qëndrimi.

Të deklarojë besnikëri ndaj rendit të lirë dhe demokratik njohuri të mjaftueshme të gjuhës gjermane të jeni në gjendje të mbani veten dhe anëtarët e familjes dhe të mos kenë qenë të dënuar për asnjë vepër penale
Kushte shtese.