Urime, Sapo Vjen dhurata e madhe nga BE, ja cfare do te përfitojë Shqipëria


BE-ja ka vendosur t’i dhurojë edhe Shqipërisë v aksinen a nti Co vid -19 sapo ata te dalin ne treg.KE bëri me dije se fundmi se ka nënshkruar një ko ntratë të parë me ko mpaninë bio-farmac eutike britaniko suedeze AstraZeneca për të blerë 400 milionë va ksina a nti Co vi d-19 për të gjtha vendet anëtare të BE-së

Në njoftimin për shtyp të KE-së thuhet po ashtu se BE-ja do t’u dhurojë v aksina an ti Co vid -19 nga AstraZeneca vendeve me të ardhura të ulta dhe të mesme.Ndër përfitueset e v aksinave an ti-C ovidd -19 dhuratë nga BE-ja të v aksinës është dhe Shqipëria pasi sipas kl asifikimit të Bankës Botërore ajo dhe i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor bën pjesë në vendet me të ardhura të mesme.