Uji Në Fshatin Shqiptar Që I Heq Të Gjitha Të Kë Qijat..


Nji i fshatit Nasalë konsiderohet prej shumë njerëzve si ujë shërues për shumë së mundjeveAty ku fillojnë vargmalet e Karadakut, buzë lumit Morava gjendet fshati Nasalë, i cili i tëri fle mbi ujëra minerale.

Kryetari i fshatit Ruzhdi Selimi, ka thënë se ky ujë që gjendet në këtë fshat, dikur kishte shërbyer për shërimin e së mundjeve të ndryshme.Ai ka treguar edhe se të shumtë janë njerëzit që vijnë edhe prej fshatrave tjera, për të marrë ujë për shërimin e së mundjeve të ndryshme si: gu rët në id hëz, së mundjet re umatike,ditorja.