U skuqenn shpesh veshet ? Mësoni nëse duhet apo jo të shkoni tek mjeku për këtë pro blem (Foto)

U skuqen shpesh veshët ? Mësoni nëse duhet apo jo të shkoni tek mjeku për këtë pro blem.

Veshët e skuqur mund të shkaktohen nga shumë kushte të ndryshme, por ato shpesh janë të padëmshme.

Cilat janë shkaqet e mundshme të veshëve të kuq? Ka shumë shkaqe të mundshme të veshëve të kuq, përfshirë këtu: Dj egia nga dielli Veshët tuaj të kuq mund të jenë rezultat i një dj egie nga dielli. Ju mund të përjetoni nxehtësi, dhimbje dhe shenja të tjera deri në një javë. Mbulimi i veshëve me krem dielli dhe kapele mund të parandalojë dje gien nga dielli.

Emocionet Një shkak kryesor për skuqjen e veshëve është edhe reagimi emocional. Kjo gjë bën që enët e gjakut të hapen më gjërë në zona të caktuara për shkak të një sinjali në sistemin nervor. Nxitës të tjerë janë hor monet, ushqimi, alk oli, il’açet, stërvitja, ndryshimet e temperaturës dhe gjendja mjekësore.

Inf eksion bak terial Një infe ksion i lëkurës si cel uliti ose eritipelë mund të jetë arsye për skuqjen e veshëve. Ju mund të keni veshë të nxehtë, të enjtur dhe të irri tuar.Shenja të tjera janë ethet, dridhjet dhe nyjet limfatike të fryrë. Këto kushte shkaktohen nga bak teret që hyjnë në lëkurë siç mund të jetë një dëmtim, kaf shimi, shpimi i veshit ose ndonjë gjendje tjetër mjekësore.

Dermatiti seborroik Veshët tuaja mund të bëhen të kuq për shkak të dermatitit seborheik. Kjo gjendje prek 2 deri në 5 përqind të popullsisë. Ajo shkakton skuqje dhe kruarje të lëkurës. Polikondriti relaksues Kjo ndikon në kërc dhe mund të shkaktohet nga sistemi juaj imunitar. Shenjat e para që mund të vini re janë veshët e kuq. Mund të përhapet në pjesët e tjera të veshit tuaj dhe mund të zgjasë ditë ose javë.