Tregon studimi i fundit Amerikan, Ja kush nuk do semurett kurrë nga Ko-rona! (Foto)

Studiuesit kanë dokumentuar raste të shumta që trupi ynë është në gjendje të sigurojë një përgjigje imune ndaj ko vi d, psh pasi ata kontrolluan një grup prej 20 personash të kuruar nga ko vi d.

Të cilët në fakt kanë treguar se në secilën prej rasteve sistemi imunittar ishte në gjendje të njihte dhe luf/ tonte vir-usin. “Ajo që ne kemi pare është një reagim shumë i fortë i qelizave T kundër proteinës sul muese spike të ko vid.

Që është objektivi i shumicës së përpjekjeve që po kryen sot në botë në gjetjen e vak-sinës apo ila-çit për ta luf/ tuar. Ky fenomen mund të shpjegohet me faktin se pothuajse të gjitha këto subjekte autoimmune patjetër më pare kishin kontaktuar një tjetër vi-rus.

Atë që shkakton ftohje dhe mendohet se ka ndodhur një ndër-reaktivitet, i cili në disa individë ka siguruar edhe mbrojtjee,ditorja.