‘Tezja më tha fejohuu, pastaj u qepaa’, tregimi i shqiptares që riktheu vi. rgjerine me operacion: Kur isha 15-vjeçe…

Një vajzë ka rrëfyer se e kishte humbur vir/ gjërine në adoleshencë..

Dhe më pas i është nënshtruar procedurës së qepjes.Dëshmia e asaj vajze anonime që ka bërë ndërhyrje për të rikthyer v.i. rgjërine ka ngjallur reagime ne emisionin e mengjesit.

“Unë e kam hu mbur vi rgjërinë kur nuk e kuptoja as vet se cfarë ishte. Në atë kohë i dashuri im ishte 19 kurse unë 15 vjeç. Vinte në shtëpi kur prindërit e mi ishin në punë, ndërsa një ditë ai thjesht më tha që donte të më shihte të zhve shur.Gjithmonë më thoshte që ai donte që unë të isha e vir gjër, tani e kujtoj, sa budallaqe që kam qenë.

Gjithsesi, vjet tezja u bë shkesë që unë të fejohesha, me nipin e burrit të saj, më mbushi mendjen të bëja procedurën e qepjes, ca presioni i familjes dhe moshës, isha e detyruar ti jepja drejtim punëve të mia e vendosa të shkoja te gjine kologia. Atje pashë edhe dy vajza të tjera që prisnin në radhë”, tha ajo.