Te gjithe e njihnim , vjen lajm i rende per Kosoven vd es ky person shume i njohur nga Policia e Kosoves

Te gjithe e njihnim , vjen lajm i rende per Kosoven vd es ky person shume i njohur nga Policia e Kosoves.

Me p ikëllim mora lajmin e h idhur për nd arjen nga jeta të Hakif Hodollit, njeriut të urtë, e të hareshëm, i cili i shërbeu me nder e përkushtim vendit të tij në secilën rrethanë të kohës.

Hakifi, i cili ishte pjestarë i Policisë së Kosovës, sot f atkeqësisht h umbi be tejën ndaj Co vi d-19. Te gjithe e njihnim , vjen lajm i rende per Kosoven vd es ky person shume i njohur nga Policia e Kosoves. Me p ikëllim mora lajmin e h idhur për nd arjen nga jeta të Hakif Hodollit, njeriut të urtë, e të hareshëm.