Studimi i fundit, Ja se si mund të largoni ko vi d në vetëm 30 sekonda duke bërë këtë veprim

Ju mendonit se ishte vetëm pirjaa e du han it një nga veset që duhen lënë më një anë për të shpëtuar ose rritur shanset që të mos prekemi rëndë nga ko vi d.Por në fakt nuk është vetëm kjo. Një veprim i vogël që si rregull duhet ta bëjë çdo peron nga mosha 3 vjeç e sipër, të paktën dy herë në ditë, është një përditshmëri që edhe pse në dukje e parëndësishme të shp ëton jettën.

Fjala është për higj ienën orale ose thënë më shkoqur, larjen e gojës, për të cilën mjekët dhe studiuesit kanë konstatuar se është një veprim i thjeshtë, por që të mbron nga ko vi d.Këtë gjë e ka sjellë një studim i fundit i “rru feshëm” i bërë nga Universiteti “Car diff” në Britaninë e Madhe.

Studimi deri tani është bërë vetëm në kushte laboratorike dhe më vonë do të vazhdojë të zbatohet gjerësisht në njerëz.“Ndërsa këto larje goje shumë efektive çrrënjosin vir usin në laborator, ne duhet të shohim nëse ato funksionojnë tek pacientët dhe kjo është pika e studimit tonë të vazhdueshëm kli nik.

Që nga fillimi i pandemisë në të gjithë botën shumë Universitete dhe Kli nika janë marrë me studime, për të gjetur një mënyrë që të gjejnë një zgjidhje për të ngadalësuar.