Studentet që jetonin me qera bIejnë një divan për 25 mijë Iekë, por brenda tij fshihej një s ekret sh okues…!!!

Studentet që jetonin me qera bIejnë një divan për 25 mijë Iekë..

Në fakt, ata shp enzuan jo më shumë se njëzet dollarë, por nuk mund ta imagjinonin dot atë që ishte e fshehur brenda divanit.

Një muaj pas blerjes ata vunë re se kishte diçka të çu ditshme, kështu që ata vendosën të hapnin një zinxhir dhe gjetën disa zarfë. Kur njëra nga vajzat hapi një zarf, ajo u h abit kur gjeti 4.000 dollarë,Gjithashtu dy vajzat e tjera, të cilët tërhoqën të gjitha zarfat e tjerë në fund të numërimit bënë një llogaritje totale prej 40.800 dollarë! Unë do të thoja jo k eq.

Studentet që jetonin me qera bIejnë një divan për 25 mijë Iekë, por brenda tij fshihej një s ekret sh okues…Megjithatë tre vajzat nuk e dinin se çfarë të bënin kështu ata vendosën të pyesin prindërit e tyre për këshilla.