Si nuk na e kanë thënë më parë/ Il açin e r eumatizmës dhe sodës së bukës e kemi pasur gjithë këtë kohë te dollapi i kuzhinës, bën vërtet mrekulli, ja si ta përdorni

Si nuk na e kanë thënë më parë/ Il açin e r eumatizmës dhe..’

Nëse këto ekuilibra prishen, trupi është në telashe.Një shëndeti i mirë kërkon një mjedis që nuk është shumë alkalin.

Dhe as shumë ac idik.Sipas ekspertëve, soda e bukës mund të parandalojë krijimin e një mjedisi shumë ac idik.Ajo ndihmon në formimin e një mjedisi më alkalin.Sipas tyre, një mjedis alkalin në organizëm është shumë i rëndësishëm për shëndetin në përgjithësi.Soda e Bukës K undër Infl amacionit ;Një vit më parë, Revista Imm unology pu blikoi një studim mbi sodën e bukës. Sipas studimit pirja e ujit të përzier me sodë buke mund të ulë gjasat e shfaqjes së së mundjeve infl amatore.