Shumë gra e bëjnë këtë dhe nuk e pranojnë. Ky gjest i zakonshëm mund të ketë pasoja në shëndetin tonë. Ju lutemi mos e nèglízhòni…!!


Sa herë kur ishim fëmijë, nëna na ndiqte dhe na thoshte se duhej të ndryshonim mbathjet?Mos ndryshimi i rrobave çdo ditë nuk është një pro.blem, me kusht që gjithmonë të keni rroba aromatike dhe të pastra, ndërsa veshjet e brendshmee duhet të ndryshohen çdo ditë.

Dhe ne kurrë nuk duhet ta harrojmë këtë, përndryshe ka shumë rrez.iqe që na rrez.ikojnë seriozisht shendetin.Skùqjè dhe krùarjè:Në pjesët int.ime ka lagështi të mjaftueshme, kështu që është e lehtë që aty të vùáni nga skùqjè, krùarjè dhe infl.amacion, por edhe çështje të tjera që mund të jenë veçanërisht të pakëndshme dhe të dh.imbshme.

Erë e k.eqe:Vag.ina pastron veten, është e vërtetë, ne e dimë, por mjedisi përreth i jashtëm dhe nuk e bën këtë, aty nuk ka “vetë-pastrim”, kështu që ne gjithmonë duhet të lahemi në bidet, t’i bëjmë një dush zonës int.ime.Infèksíòne;Është shumë e zakonshme për të marrë infe.ksione my.kotike në pjesët private, e këto nuk janë gjithmonë për shkak të mun.gesës së higjienës, por nga st.resi, lagështia e lartë, dieta e va.rfër.

Irrítíme“Ashtu si ko.fshët që irr.itohen në verë, duke shka.ktuar sk.uqje, kr.uajtje dhe dh.imbje, e njëjta gjë mund të ndodhë edhe në zonat tona int.ime.Kjo është arsyeja pse ne shpesh duhet të ndryshojmë mbathjet tona. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk duhet të përdorim veshje shumë të ngushta.Infèk síònet ùri náre;Në mbathje do të gjejmë gjithmonë mbetjet e fècès tonë dhe papastërtitë mund të vijnë në kontakt me vag.inën tonë, duke shk.aktuar inf.eksione të bèzdísshmè.

Párázitèt;Ata pelqejn zonat e lagura të trupit tonë dhe ne duhet t’i kushtojmë shumë vëmendje edhe zonave tona int.ime.Ne kurrë nuk duhet të nënvlerësojmë rre.zikun që lagështia në ato pjesë të trupit mund të shka.ktojë infe.ksione dhe pro.bleme të tjera shëndetësore që gjithashtu mund të bëhen serioze.