Shum bëni Kujdes! Nëse shihni këtë shenjë në fruta! Mos i bleni, ky është rr eziku që vjen nga to

Shum bëni Kujdes! Nëse shihni këtë shenjë në fruta! Mos i bleni, ky është rr eziku që vjen nga to.

Shum bëni Kujdes! Nëse shihni këtë shenjë në fruta! Mos i bleni, ky është rr.eziku që vjen nga to Por, a keni menduar ndonjëherë se çfarë kuptimi kanë? Ka numra në etiketa. Këto shifra tregojnë in formacion të rëndësishëm lidhur me frutin.

Ajo quhet PLU ose “Prodduct Loo king Number”.Nëse numri është 4 shifror dhe fillon me 3 ose 4, kjo do të thotë se nuk është natyrale, por ajo u rrit në fermat ku ka kimikate dhe p esticide. Nëse numri fillon me 9, kjo do të thotë se frutat janë organike, rriten pa kimikate. Jini shumë të kujdesshëm kur blini këto herën tjetër kur shkoni në dyqan.