Shokuesee/ Filmoii nusen me kunatin, Burri i transmeton videon, ne diten e dasmes

Të kryesh një pa.b..esi dhe të pri shës h lidhjen e eks k luziv itet it që nën kupton një martesë është pad ys him një veprim që ka të ngjarë të ketë shumë pa.so ja për personin e ma.shtr… uar.

Siç është rasti i kësaj historie që ndodhi në Kinë. Një burrë gati të martohej, zbuloi përmes një video e të fejuares të tij me kunatin e tij. Ze..mër..imi i njeriut të mas..ht…ruar është shndërruar në një ide h.ak…ma..rrj.eje që do ta shndërrojë “ditën më të lumtur të jetës së tyre” në një fia…sko të vërtetë.

Historia e tyre u transmetua nga kolegët tanë nga Dailymail.Ajo ditë ishte si askush tjetër. Sepse nëse kemi të drejtë të presim një ceremoni pa kom..plik.ime të veçanta, me hapjen e një topi, dashuri dhe gëzim, një kthesë ishte gati të kthejë gjithçka për..mbys.

Në të vërtetë, ndërsa gjithçka po shkonte mirë, përhapja e pamjeve që përfaqësonin historinë e çiftit i dha rrugën një videoje ku shihet nusja duke mas…ht.ruar dukshëm burrin e saj me një burrë tjetër.