Së shpejti do të fitojnë kartela pagesore me nga 100 euro këta kategori të qytetarëve

Së shpejti do të fitojnë kartela pagesore me nga 100 euro këta kategori të qytetarëve.

“Janë ndërmarrë me kohë, masa efikase, për të ndihmuar ata që kishin më së shumti nevojë, në kohë të krizës. 309 mijë qytetarë tanë kanë marrë kartela pagesore nëpërmjet pakos së tretë të masave ekonomike.

Me pakon e katër ky numër do të zmadhohet edhe për 283 mijë qytetarë. Pensioniset me pensione deri në 15 mijë denarë, prindër vetushqyes dhe kërkuesit pasiv të punës së shpejti do të fitojnë kartela pagesore me nga 6000 denarë”.

“Janë ndërmarrë me kohë, masa efikase, për të ndihmuar ata që kishin më së shumti nevojë, në kohë të krizës. 309 mijë qytetarë tanë kanë marrë kartela pagesore nëpërmjet pakos së tretë të masave ekonomike.