Sa do të qëndrojë Ko.vi.d, midis nesh dhe kur Kthehemi në Normalitet? Flet Krijuesi i Vaksiines…

“Ne kemi nevojë për një përkufizim të ri të” normalit “. Virusi do të qëndrojë me ne për 10 vitet e ardhshme. Ne duhet të mësohemi me faktin që mund të ketë shumë shpër/thime infek/sionesh “.‘Normaliteti i re’, shpjegoi Sahin, do të nënkuptojë që vendet nuk duhet të shkojnë nën bllokiim.

Këtë dimër, ne nuk do të kemi ndikim në numrin e infe/ksioneve. Por duhet të kemi një ndikim në mënyrë që dimri i ardhshëm të jetë normalitet i ri” tha ai.Duke folur nëse vak/sinimi 60-70 përqind e popullsisë së botës do të parandalonte shpër/thimet në të ardhmen.

Sahin tha se nëse viruusi shndërrohet, do të kërkohet një marrje më e lartë e vak/sinës për t’u kthyer në normalitet.Bio NTech po synon të zbulojë nëse vaksiina është efektive kundër llojit të ri të kor/onavir/usit të zbuluar në Britaninë e Madhe.

Sahin tha se vaksiina Bio NTech përmban mbi 1,270 aminoaciide dhe vetëm nëntë prej tyre ndryshohen në virusiin mutant dhe se 99 përqind e proteinave është akoma e njëjtë.