Po bëhet namii në rrjet, askush nuk e di se si quhet ky frut!!

Gjithsesi duhet ta keni parasysh që të gjitha lëngjet e thanës nuk kanë koncentrime të kënaqshme të proantocianideve, veçanërisht ato që janë të përziera me lëngje të tjera. Po ashtu, nëse lëngu përmban sasi më të mëdha të sheqerit.

Por shtyrja e fëmijës për të pirë lëng të pa ëmbëltuar të thanës, po ashtu mund të jetë sfidë. Infeksionet e sistemit urinar te fëmijët janë relativisht të shpeshta, kështu që vajzat kanë rrezzik prej 8 për qind për të pasur infe/ksion gjatë fëmijërisë ndërsa te djemtë ky rrezik është vetëm 2 për qind.

Përveç se janë të pakëndshme, infe/ksionet e përsëritura të sistemit uri/nar te disa fëmijë mund të shkaktojnë edhe dëmttimin e veshkave, prandaj mjekët për t’i parandaluar përshkruajnë antiibiotiikë,ditorja.