Cfare po ndodhe, Pasuritë Shqiptare në Austri janë në rrezík… Ja detajet !

Qeveria në Tiranë ka h umbur një pro cedurë arbitrazhi për një pr oces gjy qësor investitorësh mbi shpronësimin e një stacioni televiziv dhe nuk dëshiron të paguajë.

Kështu e nis shkrimin e saj të titulluar “Pasuritë shqiptare në Austri konfiskohen pas një vendimi arbitrazhi” e përditshmja austriake.

Asetet e shtetit shqiptar nëpër botë kanë nisur të sekue strohen për shkak se qeveria shqiptare ka refuzuar të paguajë gj obën e arbitrazhit, prej mbi 100 milionë euro, për biznesmenin italian,Françesko Beketi.

Der Standard thotë se vetëm selitë diplomatike nuk mund të konfískohen, ndërsa për pjesën tjetër firmat lígjore kanë të drejtë për të nisur proc edurën e konfískimit. Këtu përfshíhen llogari bankare, apo lloje të tjera pasurish.