Paral’ajmërim! Nëse Flini Në Këtë Mënyrë Gjatë Natës, Shendetii Juaj Është Në Rre’zik!

Ae dini se disa pozicione që merr trupi gjatë gjumit, janë tepër të rrezikshme dhe duhen shmangur sa më parë të jetë e mundur, pasi kanë efekte anësore?Janë 8 orë gjumë ose më shumë, ku ju ndërroni pozicionet dhe shumë prej tyre janë disfavor për trupin.Fjetja na lejon të pushojmë dhe të mbledhim energji, në mënyrë që të përmirësojmë dhe marrim veten. Mënyra se si flejmë, ka ndikim të jashtëzakonshëm në mirëqenien tonë të përgjithshme dhe kur nuk flejmë siç duhet, mund të hasemi me probleme të shumta shëndetësore.
Këshilla:Nëse bieni në gjumë me…Për të vazhduar lajmin e plotë dhe për ta shikuar videon shtypni ne re,klamn me poshtë.