OBSH vjen me rekomandimin e fundit…Ja çfarë thonë

Përveç kësaj, maskkat në shtëpi duhet të mbahen gjatë vizitave kur është e paqartë nëse dhoma është ajrosur siç duhet, sipas një dokumenti të ri udhëzues që u botua në Gjenevë.

OBSH-ja kishte mbështetur mbajtjen e maskave në ambiente të ngushta, por nuk kishte përcaktuar udhëzimet për hapësirat private.

Agjencia shëndetësore e KB tani rekomandon, gjithashtu, një përdorim më të gjerë të maskave në objektet e kujdesit shëndetësor.Personeli i administratës dhe punonjës të tjerë që nuk janë të përfshirë në kujdesin klinik u shtuan në lístën e personave që duhet të mbulojnë hundën dhe gojën gjatë gjithë kohës.

Po ashtu, edhe pacientët duhet të mbajnë maska në situatat kur bien në kontakt të ngushtë me të tjerët.Në fazën e hershme të pan demisë OBSH shprehu skeptícízëm rreth maskaave dhe nuk i mbështeti plotësisht ato.