OBSH-ja “alar,mon“ Zvicrën / Ja çfarë pritet të ndodhë atje!

David Nabarro, i dërguari special i OBSH-së në Iuftën kundër ko vi d, është krítik ndaj strategjisë së Zvicrës për luf timin e ko vi d. Në raport me “sítuatën jashtëzakonisht serioze”, masat që po merr Zvicra janë tepër gjysmake, ka thënë Nabarro.

“Autoritetet kanë dështuar të bëjnë ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme pasi kishin vënë nën kontroll valën e parë”. Kështu është shprehur Nabarro në një intervistë për gazetat CH Media. Rezultat i kësaj, është va la e dytë. “Nëse nuk veproni tani, do të keni valën e tretë në fillim të vitit 2021”.

Sipas ekspertit të OBSH-së, situata është jashtëzakonisht serioze në Zvicrën perëndimore. Numri i rasteve është jashtëzakonisht i lartë dhe ka shumë mbingarkesë në spi tale. Nabarro pyet nëse dikush dëshiron të shohë “një numër jashtëzakonisht të lartë vd ekjesh dhe njerëzish me pa soja afatgjata”.

Dhe ai paralajmëron: Kjo do të nënkuptojë “një sfídë për vitet që vijnë”.Nevojitet një “strategji shumë më e fortë nga autoritetet dhe banorët”, Për shembull, në rast të një infe ksioni, ízol ími duhet të jetë total. Dhe autoritetet do të duhet ta kontrollojnë këtë.