Nusja Gjermane me dhëndërrin Shqiptar, Dasma qe la buj ne Gjermani


Shqiptarët u kushton një rëndësi të madhe ceremonive martesore duke ruajtur traditat por edhe duke shtuar elementë të rinj. Atë që të gjithë e dimë është fakti që dhe familjet në fshatra apo zona të thella respektojnë traditën e dasmave.

Por së fundmi është shtuar një element i ri në dasmat e shqiptarëve, më së shumti të atyre nga Kosova.Kjo ngjarje e festua midis gjermanis ku te ftuarit ishin edhe gjerman edhe shqiptar. ajo qe ika lene pershtyje atyre ishte vallzimi jon, si dhe shume te ftuar ne dasme. kjo ngjarje la mbresa te te gjith te ftuarit dhe atemosfera nuk mungoi.