Njoftim me shumë rëndësi: Për ata që duan të shkojnë në Gjermani, njihuni me rregullat e reja që duhet t’i dini me patjetër


Ja çfarë duhet të dini rreth rregullave të fundit për të udhëtuar në Gjermani nga jashtë Evropës. Ndërsa banorët e vendeve të BE, plus Mbretëria e Bashkuar, Islanda dhe Norvegjia janë në gjendje të u dhëtojnë lirisht në Gjermani për m omentin.

Berlini ka ende rregulla të rr epta për ata që u dhëtojnë nga jashtë BE për shk ak të pa ndemisë së k oronavirusit.Ka disa kufizime brenda BE-së. Njerëzit që vijnë nga rajone të caktuara që janë renditur si “z ona me rr ezik” për shkak të shpë rthimeve aktuale janë të detyruar të shkojnë drejt në k arantinë kur të arrijnë në Gjermani.

Që nga mesi i ko rrikut, një listë e vendeve ngadalë po rritet, nga të cilat mund të u dhëtohet pa k ufizime. Ministria e brendshme shpjegon këto p ërjashtime për shkak të shkallës së ulët të inf eksioneve të ko rr onaviruusit,Njoftim me shumë rëndësi: Për ata që duan të shkojnë në Gjermani, njihuni me rregullat e reja që duhet t’i dini me patjetër, ditorja.