Njihuni me mis-in që do të shpettoje boten nga Ko vi d, pjesë e ekipit për zbulimin e vak/sines…(Foto)

Fjalia standard e çdo Misi,është se do të shpettojë botën. Një prej tyre, duket se më në fund do ta bëjë realitet këtë gjë. Bëhet fjalë për Ish-Misin e Britanisë së Madhe në 2014,CarinaTyrrell.E diplomuar për mjekësi, ajo bën pjesë në grupin e ngushtë të Universitetit të Oksfordit, për v ak sinën kundër ko ronavi rusit.

Tyrell thotë se në kohën e shpë/rthiimit të ko ronavi rusit, po punonte në Organizatën Botërore të Shëndetësisë pikërisht për pa ndemitë.“Ashtu si shumë studiues në të gjithë botën, të gjithë ndaluan punën që po bënin dhe iu përkushtuan totalisht Ko vi d, tha ajo.

Tyrrell,e cila humbbi një person të afërt nga pa ndemia, thotë se pavarsisht orëve pa gjumë dhe stre/sit, fakti që Oksford ka një va ksinë efekktiive.

E bën atë shumë të lumtur.“Va ksina është fantastike, i gjithë mundi është i paguar”, shprehet ajo, transmeton ditorja.