Një lajm i mirë për shqiptarët! Ja deri kur mund të qëndrojnë në Greqi për punë sezonale

Një lajm i mirë për shqiptarët! Ja deri kur mund të qëndrojnë në Greqi për punë sezonale.

Është dërguar qarkorja e posaçme pranë drejtorive të decentralizuara të emigracionit në prefektura në të cilën,urdhërohen drejtoritë e emigracionit,të pranojnë aplikime për punonjës sezonalë, deri ne 31 dhjetor 2020. Qarkorja sqaron se mbetet e pa ndryshuar proçedura, pra kushdo punëdhënës në sektorin bujqësor, dëshiron të punësojë një emigrant nga vendet e treta, mund të kryeje aplikimin pranë zyrave të decentralizuara të emigracionit në prefekturën e zonës që banon, të plotësojë një..k11iko posht dhe hapet,teskti i-plote.