Nga 1 janari, numri i punëtorëve të pakualifikuar nga Ballkani Perëndimor në Gjermani do të kufizohet


Deri më tani, tregu gjerman i punës ishte i hapur për punëtorë të pakualifikuar nga Ballkani Perëndimor edhe pa njohje të gjuhës gjermane, ndërsa kushti i vetëm ishte të kishin kontratë pune me ndonjë kompani me seli në Gjermani me pagë minimale të garantuar, shkruan SDK.

Në Gjermani është duke u përgatitur një rregullore e re, e cila duhet të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm dhe me të cilën do të kufizohet kontingjenti i krahut të pakualifikuar të punës nga vendet e Ballkanit Perëndimor në tregun e punës në Gjermani. Nga ambasada gjermane në Shkup thonë se ky kontingjent do të jetë 25.000 njerëz në vit nga i gjithë rajoni, ndërsa sa do të jetë kontingjenti nga Maqedonia e Veriut nuk është përcaktuar ende. Ende është aktuale rregullorja e miratuar në vitin 2016, që u ofronte alternativë ligjore qytetarëve të rajonit, të cilët aplikonin për azil në Gjermani dhe kjo rregullore do të vlejë deri në fund të vitit.

Sipas ambasadës, deri më tani tregu gjerman i punës ishte i hapur për punëtorë të pakualifikuar nga Ballkani Perëndimor edhe pa njohje të gjuhës gjermane, ndërsa kushti i vetëm ishte të kishin kontratë pune me ndonjë kompani me seli në Gjermani dhe me pagë minimale të garantuar. Ai ligj, shpjegojnë nga ambasada, u hartua nën presionin e kohës duke pasur parasysh shumë kërkesa për azil, ndërsa rregullorja vetë tregon se kishte disa mangësi pasi departamentet e vizave ishin të mbingarkuara me punë.