Nëna tentoi të gr opos tunel për të djalin e saj, kjo ishte arsyeja ..

Nëna tentoi të gr opos tunel për të djalin e saj, kjo ishte arsyeja..

Në Ukrainë, një grua 51-vjeçare ka tentuar të gropojë tunel nëntokësor, me qëllim që ta lirojë djalin e saj që ndodhet në b urg. Tani edhe ajo vetë po përb allet me bu rgun.

Gruaja, emri i së cilës nuk përmendet, ka marrë me qira një shtëpi në afërsi të bu rgut në Zaporozhje, në jug të Ukrainës, ku djali i saj po vu an dë’nimin me bu rg të përjetshëm. Ka gropuar vetëm natën në mënyrë që të mos tërheqë vëmendje, ndërsa deri te bu rgu ka ardhur duke përdorur skuter el ektrik. Deri në m omentin kur është arr estuar, ajo kishte gro puar rreth tre tonë dhe.