Ne dinim vetëm për Irmën, por Eranda Libohova paska dhe vëlla/ Përl otet nga mesazhi i tij: Motra ime ka një z emër!


“Eranda dhe unë u rritëm bashkë, kjo më dha mundësi që të kuptoj s ukseset, përjetimet dhe zhg ënjimet e Erandës. Unë jam rritur më dy motra artiste në shtëpi dhe tani ndoshta po rris një artiste të ardhshme, vajzën time Noa.

Ndonjëherë nëpër shtëpi harroj dhe e thërras vajzën time Eranda. Eranda simbolizon kuptimin e një artisti të vërtetë, nuk ka k omplekse, ka një z emër kaq shumë të madhe saqë dikush dhe mund të h umbë aty, por mbi të gjitha Eranda është e pavarur dhe një frymëzim i çliruar dhe pa pr anga.

Ne dinim vetëm për Irmën, por Eranda Libohova paska dhe vëlla/ Përl otet nga mesazhi i tij: Motra ime ka një z emër. Për këto cilësi unë e dua dhe e respektoj motrën e vogël dhe shpresoj që të mos ndryshojë”, u shpreh ai.