Ndalohet gruaja me çantën firmato 20 mijë dollarëshe në d oganë, arsyeja-ç’m enduri!

Ndalohet gruaja me çantën firmato 20 mijë dollarëshe në d oganë, arsyeja-ç’m enduri.

Ngjarja e fundit eshte nd alimi i nje gruaje nga auto ritetet kufitare per shkak te nje c ante firmate, Yves Saint Laurent me vleren 19 mije dolllare. Canta e z onjes me leku re kr okodiliu shka ter rua nga autoritetet kuf’itare ne Australi pasi ajo nuk kishte leje te posacme per canten sepse e kishte blere o nline nga nje butik ne France.

Sipas nje li gji te tyre produktet e perbera nga lekura kr ok’odilit lejohen vetem me lejen e CITES qe te sigurohet se se nuk lidhet me tre gtine e pali’gjshme te botes se e’ger.