Mos i h idhni farat e shalqirit, minerali që përmbajnë ato është tepër i domosdoshëm për or ganizmin tonë…

Mos i h idhni farat e shalqirit, minerali që përmbajnë..

Zinku është një mineral shumë i rëndësishëm për mbarëvajtjen e o rganizmit. Megjithatë, në shumë raste në akumulimi i tepërt i këtij minerali.

Mund të shk aktojë dëme të mëdha në trupin e njeriut. Termi që përshkruan këtë pr oblem është toksiciteti i zinkut që ndikon kryesisht tek stomaku dhe nëse bëhet kr onike mund të prishë ekuilibrat e mineraleve të tjera në trup.Toksi.citeti i zinkut mund të ndodhë edhe rastësisht. Zinku është i pranishëm në shumë suplementë vitaminash e ushqyesish të tjerë. Nëse njeriu merr disa suplementë të ndryshëm, atëherë është më i rr ezikuar nga tejkalimi i dozës ditore të lejueshme të zinkut.Njerëzit mund të preken nga toksi.citeti edhe falë ambientit.