Mjekuu Ρipеro, MbуΙΙja nuk eshte Zgjidhje, T’a shmangim, Ja Cfare duhet te bejme

Unë nuk jam ekspert i fushës, në opinionin tim asnjëherë smë ka shkuar në mendje se një mbyllje. Ka shumë mënyra të tjera kufizuese. Mbyllja e plotë sado efikase të jetë nuk është zgjidhje.

Ajo mund të vijë por nuk është mbyllja zgjidhja. Zgjidhja është respektimi i protokolleve dhe masave parandaluese. Mbajtja e mas kës dhe reskeptimi i distancës, higjiena dhe shmangia e grumb ullimeve në çdo mjedis.

Një masë e arsyeshme që numri i grumbullimeve të jetë në 10. Mosrespektimi i protokolleve veçanërisht në bare, ku numri i personave dhe karrigeve është më i madh sesa reko mandimi dhe mosha që frekuenton këto lokale.Më tej, ai është shprehur se përgjigja e çdo personi ndaj vir usit është e ndryshme.

“S’mund të themi nëse virusi është më shumë apo më pak agresiv sepse ka ndryshuar dhe mosha. Kemi thënë nga fillimi që ky vir us ende ka shumë të panjohura.