Ministri i Arsimit konfirmon: Këto klasat kthehen në shkolla…

Ministri i Arsimit konfirmon: Këto klasat kthehen në shkolla.

Drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi tha se në takim me kryeminsitrin është,kl1ikoo-marketingun, dhe ndiiq-videon, e tij, dakorduar që nxënësit e klasës së parë të kenë prioritet në shfrytëzimin e bankave shkollore pasi sipas tij ata kanë nevojë të familjarizohen edhe me mësimdhënësin.

“Edhe nxënësit e klasës së dytë duhet të jenë të favorizuar në këtë drejtim pasi gjysmë vjetorin e dytë ata nuk kanë pasur mundësi t’i ndj ekin mësimet në shkolla.

Edhe nxënësit e klasave të gjashtë do të kenë përparësi për shfrytëzimin e bankave shkollore pasi kanë kaluar nga sistemi me një mësimdhënës në atë me shumë mësimdhënës. Edhe nxënësit e klasës së dhjetë do të kenë të njëjtën përparësi pasi kalojnë nga shkolla fillore në atë të mesme”.