Miloti ish i dashuri i Genta Ismajlit, me deklaratën e tij i la të gjithë njerëzit me gojë hapur, “E z.ura Gentën duke më…

Nga kjo dekl.aratë është h.abittur e gjithë estrada shqipëtare ku Miloti ish i das.huri i këngëtares Genta Ismajli ka tregguar ngja rjen qe ndo dhii disa vite më parë.
Kur u n.dan përfundimisht duke i dhënë ffund një li.dhjee shumë vjeçare. Ai në një intervistë ka tr.egguar gjithëçka, ku thotë se e z.ura duke më tr.adh ttuar edhe atë me këngtarin shqipëtarë ku dhe tregon emrin e tij, ja deklarata e tij, k1ikojeni reeklaamn meposht dhe n’diqni videeon.