Mesimi nga dita e neserme, ja si do të zhvillohet dhe si do te mesohen ne klasat virtuale

Sipas te dhenave 1 dhjetori do te nis mesimi online për disa klasa të arsimit parauniversitar nuk do të shoqërohet me ndryshime të planit apo orëve mësimore.

Anila Ferizaj nga Sektori i Arsimit Parauniversitar ka thene se:“Nuk ndryshojnë as programet mësimore, as plani mësimor dhe as orët mësimore, as ngarkesa e mësuesve pra është e njëjta logjikë që është ndjekur për mësimin fizik”,- tha ajo.

Ajo gjithashtu ka thene se:“Mësuesit dhe nxënësit do të komunikojmë përmes disa platformave onlinesi shumica e nxënësve janë të regjistruar tashmë në platformën madje janë krijuar edhe klasa virtuale përpara se të fillonte ky skenar”.

Për mësuesit nuk do të këtë rimbursim të paketave të internetit, por vetëm pagesë ekstra nëse zhvillojnë orë shtesë.“Mësuesi pjesën më të madhe të kohës do të jetë në shkollë dhe shkollat janë të pajisura me internet.Mbi çdo ngarkesë apo orë shtesë do të ketë pagesë ekstra për këto orë mësimore”.