Mega Projekti! Propozohet tren me shpejtësi 300 km/h që do lidhë Shqipërinë me Europën (Foto)

Mega Projekti! Propozohet tren me shpejtësi 300 km/h që do lidhë Shqipërinë me Europën.

Europa duhet të përmirësojë më tej logjistikën e saj, sidomos nëpërmjet ndërtimit të rrjeteve moderne hekurudhore me shpejtësi të lartë, të cilët do të realizojnë një komunikimin të shpejtë dhe me më pak kosto në mjedis. Forumi i Ekonomik i Vjenës i rekomandoi Komisionit Europian të financojnë ndërtimin e linjave hekurudhore të shpjeta, njëra prej të cilëve propozohet të kalojnë edhe në Shqipëri.Linja që propozohet të prekë Shqipërinë do të nisë në Berlin, Çeki, Austri, Kroaci, Bosnjë, Mal i Zi, Shqipëri, Kosovë, Bullgari, Serbi, Rumani, Hungari. Një degëzim i kësaj linje propozohet të shtrihet nga Sofja, në Maqedoni, pastaj nga Greqia deri në Qipro.K1iko-meposht, dhe vazhdon-teskti.