Më e guximshme se shumë burra! Shkrimtarja gjermane “çm end“ serbët, mbron Kosovën midis Beogradit

Më e guximshme se shumë burra! Shkrimtarja gjermane..

Serbia i ka bërë zu llume vetes dhe serbët duhet të jetojnë me këtë vërtetë. Ata i kanë sjellë vu ajtje vetvetes dhe të tjerëve.

Nobelistja çm end serbët, mbron Kosovën në Beograd – Periskopi.Kështu ka deklaruar në Beograd shkrimtarja e famshme gjermane, nobelistja Herta Muuller.Ajo e ka sho kuar opinionin serb pasi në një bashkëbisedim me lexues ka deklaruar se Serbia është faj tore për vuaj tjet e veta dhe të fqinjëve të saj. Kujtojme se ajo tha: “Edhe sot mendoj njëjtë”.

“Një njeri si Millosheviqi, që i zhvillon katër luf tëra brenda nëntë vjetëve dhe në mënyrë aq praktike ndërton var reza – nuk mund të ndalet me fjalë”. “Kosovës dhe Bosnjës u janë shkaktuar shumë dëme dhe të k ëqija për arsye të naci onalizimit të tm errshëm”.Serbët i kanë bërë ke q vetes”.