Mbyllni kavanozin dhe lëreni për 40 ditë, kura me vaj ulliri dhe fiq te thate te cilen mund ta perdorni

Shumë prej nesh përjetojnë probleme me stomakun si pasojë e H. pylori. H. pylori mund të shkaktojë gjendje shumë të dhimbshme dhe më serioze shëndetësore që duhet të trajtohen herët. Ky bak ter kërkon një trajtim të gjatë dhe të vështirë për t’u hequr plotësisht.

Shumë shpesh, H. pylori bëhet rezistent ndaj antibio tikëve, ndaj në këtë rast duhet fokusuar në trajtime të tjera natyrale, që sipas dëshmive janë më shërueset. Tashmë dihet se shkaktari më i zakonshëm i këtij inf eksioni është bakteri H. pylori (HP), i cili thjesht “ha” stomakun.

Statistikat mjekësore tregojnë se infeksioni me H. pylori është shumë i zakonshëm tek njerëzit, ose mesatarisht përbën rreth 56% të popullsisë së botës.Në vendet e zhvilluara, 40 deri në 50% e njerëzve janë të inf ektuar me këtë bak ter të stomakut, dhe 80 deri në 90% në vendet në zhvillim. Ky bak ter është inovativ për zhvillimin e të gjitha llojeve të gastritit kro nik, pra infla mac ionit kro nik të mukozës së stomakut.

Rreth 80% e inf eksioneve me H. pylori janë asimptomatike, që do të thotë se pacienti nuk ka simptoma specifike. Aktiviteti i bak tereve dhe ndjeshmëria e strehuesit janë përgjegjëse nëse pacienti nuk do të ketë simptoma dhe do të kalojë me infla ma cion të mukozës – gastrit apo, a do të ketë ulçerë gastrike apo edhe skuqje.