Mbajti Gjatë Gjithë Natës Një Qepë Të Kuqe Rreth Qafës. Kur U Zgjua U Mahnit Nga Rezultati

Gjendra ti.roide, e vendosur në pjesën e përparme të qafës është shumë e rëndësishme. Mosfunksionimi i saj sjell pasoja negative shëndetësoree. Trajtimi i saj mund të bëhet edhe në kushte shtëpi, pa ndihmën e ila.çeve farmaceutiike.

Mos e lani qafën, por lëreni lëngun e saj të veprojë gjatë gjtihë natës. Lëngu i qepës stimulon funskionimin e gjendrës tiroide. Përveç kësaj, qepa pastron…per me teper shtypee poshtr re’klamn dhe shikojeni,videeon.