Madhështore/ Nga emigrante gruaja shqiptare bëhet oficere e lartë në ushtirinë amerikane

Madhështore/ Nga emigrante gruaja shqiptare bëhet..

Valdete Mehanja është nderuar me Çmimin e Trashëgimisë Amerikane (American Heritage Award) dhe po stërvitet për t’u bërë pilote helkopterësh lu ft arakë.

Shqiptarja nga Kosova, Valdete Mehanja ka një histori jete të jashtëzakonshme. Familja e saj u bë refugjate lu
fte gjatë konf liktit në Kosovë dhe përfunduan në kampet e refugjatëve në Gjermani.

Pas çlirimit u kthyen në atdhe, por përvoja i kishte lënë një përshtypje të jashtëzakonshme Valdetes e cila vendosi të angazhohej për të kontribuar për njerëz e popuj të tjerë që kalonin v uajtje të ngjashme. Ajo u angazhua si vullnetare e OKB-së në zona konf liktesh me refugjatë.