Lyeni me mjaltë fletën e lakrës : Me këtë do të mund të shër oni 1 ndër p roblemet më të mëdha që pr ek të gjitha moshat


Na ndodh shumë shpesh që v ështirë të lirohemi nga kolla e p andalshme. Ndonjëherë as il’açet nuk ndihmojnë Njëra ndër mënyrat më të njohura dhe vërtet më frytdhënëse të lu ftës me k ollën është fleta e lakrës me mjaltë. Kjo vërtetë është mjet “i artë” ku ndër k ollës.

Për këtë shë rim nuk ekz iston kufizim moshe, njësoj është efikase, si për fëmijë të vegjël ashtu edhe për të rriturit. Për të filluar shë rimin, do t’ju nevojitet një lakër dhe mjalti. Si duhet të veproni: Ngadalë ndani një fletë nga lakra. Fletën e lakrës duhet futur disa minuta në ujë të nxehtë. Do të bëhet e nxehtë dhe e butë. Pastaj njërën anë lyeni me mjaltë.