Lëngu I Famshëm Që Mb Yt Qelizat E K Anceritt Për 42 Ditë, Austriaku Qe Ka Sh Ëruar Mbi…


Qelizat e k ance rit vde sinn për 42 ditë: Lëngu i famshëm i Austrisë shëroi mbi 45 mijë njerëz nga ka nce ri dhe së mundje të tjera të pash ërueshme!

Thelbi i kurës së natu ropath austriak Rudolf Breuss është një dietë, e cila konsiston në një agjërim prej 42 ditësh në ndërthurje me lëngje dhe çajra speciale të perimeve. Sipas teorisë së Breuss, kërkon ushqim të fortë për të mbijetuaar në trup. Pretendimet e efikasitetit nuk mbështeten nga prova të pranueshme dhe nuk ka të dhëna shkencore të besueshme për të mbështetur mënyrën e veprimit të pretenduar.