Lekurën e mollës gjithmon e keni hedhur, kur ta mësoni se ajo shëron këtë sem.undjje nuk do ta h idhni më kurre

Lekurën e mollës gjithmon e keni hedhur, kur ta mësoni se ajo shëron këtë sem.undjje nuk do ta h idhni më kurre.

Hipert ensioni konsiderohet të jetë një “sëm.un.dje e heshtur”. Ajo su.lm.on shumë njerëz në ditët e sotme për shkak të st.re.sit, dietës së dobët.

Dhe pirjes së duh. anit. Disa nga sim.pto.mat më të zakonshme janë të vje.llat, dhi.m.bje koke të rënda, marrje mendsh dhe pro.bl.eme me shikimin.Nëse keni një ose më shumë sim.pto.ma, vizitoni mjekun tuaj për diagnozë ose trajtim. Megjithatë, ju keni edhe zgjidhjet natyrale si një alternativë. Mollët janë padyshim një nga ato.Molla posedon aftësinë për të ulur pr esionin art erial sepse përmban flavonoide. Lëkura e mollës mund të ndihmojë rregullimin e ho rmoneve të lidhura me presionin tuaj të gja.k.ut. Gjithashtu parandalon vasokonstruktimin që mund të su.lm.ojë enët e gja.k.ut. perdoreni vazhdimisht.