Lekuren E Molles Gjithmon E Keni Hedhur, Kur Ta Mesoni Se Ajo Sheron Kete Sem.undje Nuk Do Ta Hidhni Me Kurre

Hipertensioni konsiderohet të jetë një “sëm.un.dje e heshtur”. Ajo su.lm.on shumë njerëz në ditët e sotme për shkak të st.re.sit, dietës së dobët dhe pirjes së duhanit. Disa nga sim.pto.mat më të zakonshme janë të vje.llat, dhi.m.bje koke të rënda, marrje mendsh dhe pro.bl.eme me shikimin.

Ja si ti perdorni, shtypeni posht katrorin dhe shikojeni,videeon.
Nëse keni një ose më shumë sim.pto.ma, vizitoni mjekunn, tuaj për trajtim.