Gjermania merr Vendimin e Madh ! Prej 1 Janarit 2021 te gjithe do te…

Gjermania do të nisë zyrtarisht vaksinimin e popullatës për ko vi d në datën 1 Janar.Mjekja shqiptare në Gjermani Aurora Dollenberg tha për televizonion Klan se plani për nisjen e inje ktimit të vak sinës në javën e tretë të Dhjetorit është anuluar për shkak të përgatitjes së stafit dhe infrastrukturës së nevojshme.

“Vak/sinimin do e fillojmë në mënyrë zyrtare në 1 Janar të 2021, kishim një plan për tani por parapërgatitja e stafeve është e vështirë.Ne do i certifikojmë qendrat ambulatore, mjeku i shtëpisë, polik/lina do të jenë baza, po ndërtojmë një rrjet në qoftë se që do jenë vetëm për vak/sinim”.

Ashtu si edhe në vendet e tjera që e kanë nisur këtë proces, edhe në Gjermani vak/sinimi i popullatës do të bëhet në bazë të kategorive duke nisur nga më të pasigurtit.

“Kategoria e kuqe janë më të pasigurtit ku përfshihen ata mbi 65, mjekët, kategoria portokalli që kanë një faktor risku apo dy dhe e fundit kategoria e gjelbër ku futen ato që s’kanë asnjë sëmu/ndje”.Gjemania do të vendosë si fillim në dispozicion 30 milionë do./za vak/sine,ditorja.