Lajm super i mirë! Ky shtet europian kërkon punëtorë, kerkon 30 850 em igrantë


Italia nis zbatimin e një dekreti të ri për pranimin e emi grantëve në kuadër të planit për të punësuar qytetarë nga vende jo anëtare të Bashkimit Europian mes të cilëve dhe Shqipëria.

Qeveria Conte ka aprovuar një program tra nzitor për pranimin e të huajve për punësim.

Nga ora 9 e datës 13 t etor 2020 në portalin e Ministrisë së Brendshme Italiane nis pr ocedura onl ine e zbatimit të lëtij dekreti që parashikon pranimin në territorin italian për motive punësimi të 30 850 emi grantëve të rinj ekstrakonumitarë. Qytetarët ektrakomunitarë që përmbushin kërkesat, duhet të apl ikojnë onl ine me afat deri më 31 dhj etor 2020.