Lajm i rëndësishëm ekonomik për Mërgimtarët në Zvicër

Pan demia ka nxjerrë në pah shumë dobësi në sistemin ushqimor global dhe mund të paraqesë një dritare unike për reforma. Mënyra përpara përfshin një kombinim të qasjeve natyrore, artificiale dhe të teknologjisë së lartë, sipas ekspertëve kryesorë të bujqësisë dhe konsumatorit.

Lajm i rëndësishëm ekonomik për Mërgimtarët në Zvicër. Dëshironi te keni pasqyrë mbi kontributet/stazhin tuaj në Zvicër, si dhe pagesën e të hollave nga sigurimi i shtyllës së dytë?

E vetmja gje që duhet të bëni është të shkoni në SwissGerman dhe stafi i përkryer ju ndihmonë në përgatijen e dokumentacionit të nevojshëm.

Nese Dëshironi te keni pasqyrë mbi kontributet/stazhin tuaj në Zvicër, si dhe pagesën e të hollave nga sigurimi i shtyllës së dytë? shkoni në Sw iss German dhe stafi i përkryer ju ndihmonë,ditorja.